Provider Details - Streptomyces halstedii (Waksman and Curtis 1916) Waksman and Henrici, 1948

NZFUNGI NZOR Consensus
NZOR Id 6C2561A1-1B98-4D44-AE71-4498A0526442 B0648AB1-3B3F-4F43-8E16-732A35BF430A
Source New Zealand Fungi Names Database NZOR
6E50FEA1-BEB5-4469-B789-E49B2D4853A7 -
Streptomyces halstedii (Waksman & Curtis 1916) Waksman & Henrici Streptomyces halstedii (Waksman and Curtis 1916) Waksman and Henrici, 1948
halstedii halstedii
species species
Preferred Name - Streptomyces halstedii (Waksman and Curtis 1916) Waksman and Henrici, 1948
Hierarchy
-
kingdom
Bacteria
phylum
"Actinobacteria"
class
Actinobacteria
subclass
Actinobacteridae
order
Actinomycetales
suborder
Streptomycineae
family
Streptomycetaceae
genus
Streptomyces
species
halstedii
superkingdom
Prokaryota
kingdom
Bacteria
phylum
"Actinobacteria"
class
Actinobacteria
subclass
Actinobacteridae
order
Actinomycetales
suborder
Streptomycineae
family
Streptomycetaceae
genus
Streptomyces
species
halstedii
(Waksman & Curtis 1916) Waksman & Henrici (Waksman & Curtis 1916) Waksman & Henrici
1948 1948
Waksman & Curtis 1916 Waksman & Curtis 1916
Waksman & Henrici Waksman & Henrici
ICNB ICNB