NZFUNGI NZIB NZOR Consensus
NZOR Id 616F13AD-8545-47F4-B9C9-1C957F89857D DA66345B-A590-40C2-8AE8-54D6B3583B60 A74E3123-4581-4AC3-A203-69199188CBD3
Source New Zealand Fungi Names Database New Zealand Inventory of Biodiversity NZOR
A7F5A37A-C153-4725-B86C-478337555217 739F1B1B-DAEA-4B49-9107-F84DA2C577C8 -
Pseudomonas aeruginosa (Schroeter 1872) Migula 1900 Pseudomonas aeruginosa (Schroeter, 1872) Migula 1900 Pseudomonas aeruginosa (Schroeter 1872) Migula 1900
aeruginosa aeruginosa aeruginosa
species species species
Preferred Name - - Pseudomonas aeruginosa (Schroeter 1872) Migula 1900
Hierarchy
 • -
 • kingdom Bacteria
 • phylum "Proteobacteria"
 • class Gammaproteobacteria
 • order Pseudomonadales
 • family Pseudomonadaceae
 • genus Pseudomonas
 • species aeruginosa
 • -
 • kingdom Bacteria
 • phylum Proteobacteria
 • class Γ-proteobacteria
 • order Pseudomonadales
 • family Pseudomonadaceae
 • genus Pseudomonas
 • species aeruginosa
 • superkingdom Prokaryota
 • kingdom Bacteria
 • phylum "Proteobacteria"
 • class Gammaproteobacteria
 • order Pseudomonadales
 • family Pseudomonadaceae
 • genus Pseudomonas
 • species aeruginosa
(Schroeter 1872) Migula (Schroeter, 1872) Migula (Schroeter 1872) Migula
1900 1900 1900
Schroeter 1872 Schroeter, 1872 Schroeter 1872
Migula Migula Migula
ICNB ICNB ICNB