NZFUNGI NZOR Consensus
NZOR Id F071C676-F66B-4E03-8700-486788387519 8C9C7DD0-B214-43F0-B18A-C4205F3D3C83
Source New Zealand Fungi Names Database NZOR
1CB1C627-36B9-11D5-9548-00D0592D548C -
Chalciporus Bataille 1908 Chalciporus Bataille
Chalciporus Chalciporus
genus genus
Preferred Name - Chalciporus Bataille
Hierarchy
 • -
 • kingdom Fungi
 • subkingdom Dikarya
 • phylum Basidiomycota
 • subphylum Agaricomycotina
 • class Agaricomycetes
 • subclass Agaricomycetidae
 • order Boletales
 • suborder Boletineae
 • family Boletaceae
 • subfamily Chalciporoideae
 • genus Chalciporus
 • none ROOT
 • kingdom Fungi
 • subkingdom Dikarya
 • phylum Basidiomycota
 • subphylum Agaricomycotina
 • class Agaricomycetes
 • subclass Agaricomycetidae
 • order Boletales
 • suborder Boletineae
 • family Boletaceae
 • subfamily Chalciporoideae
 • genus Chalciporus
Bataille Bataille
1908 1908
Bataille Bataille
39 39
ICBN ICBN