Provider Details - Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L.Nesom

NZFLORA NZOR Consensus
NZOR Id C0F3433C-276B-E611-876F-005056955C66 37FE3E96-512C-46EA-9B3D-99A8E6A8708A
Source New Zealand Plant Names Database NZOR
4CF57BB1-04B6-48B6-BAEC-A184CBD8E42A -
Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L.Nesom Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L.Nesom
squamatum squamatum
species species
Preferred Name - Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L.Nesom
Hierarchy
-
kingdom
Plantae
phylum
Tracheophyta
subphylum
Spermatophytina
class
Magnoliopsida
order
Asterales
family
Compositae
genus
Symphyotrichum
species
squamatum
superkingdom
Eukaryota
kingdom
Plantae
phylum
Tracheophyta
subphylum
Spermatophytina
class
Magnoliopsida
order
Asterales
family
Compositae
genus
Symphyotrichum
species
squamatum
(Spreng.) G.L.Nesom (Spreng.) G.L.Nesom
1994 1994
Spreng. Spreng.
G.L.Nesom G.L.Nesom
292 292
ICBN ICBN