Provider Details - Streptomyces fradiae (Waksman and Curtis 1916) Waksman and Henrici, 1948

NZFUNGI NZOR Consensus
NZOR Id 9707721A-27F8-489E-BD34-0A3D0DB96D78 2D089B2A-4382-4D49-BCE9-C03B822DC6AF
Source New Zealand Fungi Names Database NZOR
90F0B733-0DBC-46CD-8F37-7650CB76BFA8 -
Streptomyces fradiae (Waksman & Curtis 1916) Waksman & Henrici Streptomyces fradiae (Waksman and Curtis 1916) Waksman and Henrici, 1948
fradiae fradiae
species species
Preferred Name - Streptomyces fradiae (Waksman and Curtis 1916) Waksman and Henrici, 1948
Hierarchy
-
kingdom
Bacteria
phylum
"Actinobacteria"
class
Actinobacteria
subclass
Actinobacteridae
order
Actinomycetales
suborder
Streptomycineae
family
Streptomycetaceae
genus
Streptomyces
species
fradiae
superkingdom
Prokaryota
kingdom
Bacteria
phylum
"Actinobacteria"
class
Actinobacteria
subclass
Actinobacteridae
order
Actinomycetales
suborder
Streptomycineae
family
Streptomycetaceae
genus
Streptomyces
species
fradiae
(Waksman & Curtis 1916) Waksman & Henrici (Waksman & Curtis 1916) Waksman & Henrici
1948 1948
Waksman & Curtis 1916 Waksman & Curtis 1916
Waksman & Henrici Waksman & Henrici
ICNB ICNB