Provider Details - Wallemiomycetes Zalar, de Hoog and Schroers, 2005

NZFUNGI NZOR Consensus
NZOR Id 8B86BCCC-0EFF-44F7-B8AB-D85A450C8BE8 1288012D-CF81-4A27-B327-0088CECD610F
Source New Zealand Fungi Names Database NZOR
D10CFDB0-6EFE-49F0-9698-5F887AD53655 -
Wallemiomycetes Zalar, de Hoog & Schroers Wallemiomycetes Zalar, de Hoog and Schroers, 2005
Wallemiomycetes Wallemiomycetes
class class
Preferred Name - Wallemiomycetes Zalar, de Hoog and Schroers, 2005
Hierarchy
-
kingdom
Fungi
subkingdom
Dikarya
phylum
Basidiomycota
subphylum
Wallemiomycotina
class
Wallemiomycetes
none
ROOT
kingdom
Fungi
subkingdom
Dikarya
phylum
Basidiomycota
subphylum
Wallemiomycotina
class
Wallemiomycetes
Zalar, de Hoog & Schroers Zalar, de Hoog & Schroers
2005 2005
Zalar, de Hoog & Schroers Zalar, de Hoog & Schroers
ICNB ICNB