Provider Details - Lycogala epidendrum (L.) Fr.

NZFUNGI NZIB NZOR Consensus
NZOR Id 8E4A49F7-2A09-4168-B589-095210117B8A AF737719-4419-4E45-B612-47FD27AE1C4C 7ED4266A-5830-48A4-BCA6-92AE6F1E73D3
Source New Zealand Fungi Names Database New Zealand Inventory of Biodiversity NZOR
1CB191E3-36B9-11D5-9548-00D0592D548C 94AEDC99-652C-4035-AC97-C2BE7AE83052 -
Lycogala epidendrum (L.) Fr. 1829 Lycogala epidendrum (L.) Fr. Lycogala epidendrum (L.) Fr.
epidendrum epidendrum epidendrum
species species species
Preferred Name - - Lycogala epidendrum (L.) Fr.
Hierarchy
-
kingdom
Protozoa
-
phylum
Amoebozoa
subphylum
Mycetozoa
-
class
Myxogastrea
order
Liceida
family
Tubiferaceae
genus
Lycogala
species
epidendrum
-
kingdom
Protozoa
subkingdom
Sarcomastigota
phylum
Amoebozoa
subphylum
Conosa
infraphylum
Mycetozoa
class
Myxogastrea
order
Liceida
family
Lycogalidae
genus
Lycogala
species
epidendrum
superkingdom
Eukaryota
kingdom
Protozoa
subkingdom
Sarcomastigota
phylum
Amoebozoa
subphylum
Conosa
infraphylum
Mycetozoa
class
Myxogastrea
order
Liceida
family
Tubiferaceae
genus
Lycogala
species
epidendrum
(L.) Fr. (L.) Fr. (L.) Fr.
1829 1829
L. L. L.
Fr. Fr. Fr.
80 80
ICBN ICBN ICBN