Provider Details - Kickxellales Kreisel ex R.K. Benj.

NZFUNGI NZOR Consensus
NZOR Id 97E08E17-90BE-4012-904B-A167C6486143 5F94F2BD-AA3C-47B1-AD2E-18E61194C523
Source New Zealand Fungi Names Database NZOR
1CB1CE31-36B9-11D5-9548-00D0592D548C -
Kickxellales Kreisel ex R.K. Benj. Kickxellales Kreisel ex R.K. Benj.
Kickxellales Kickxellales
order order
Preferred Name - Kickxellales Kreisel ex R.K. Benj.
Hierarchy
-
kingdom
Fungi
phylum
Zoopagomycota
subphylum
Kickxellomycotina
order
Kickxellales
none
ROOT
kingdom
Fungi
phylum
Zoopagomycota
subphylum
Kickxellomycotina
order
Kickxellales
Kreisel ex R.K. Benj. Kreisel ex R.K. Benj.
1979 1979
Kreisel ex R.K. Benj. Kreisel ex R.K. Benj.
610 610
ICBN ICBN